ONE EARTH

   fotovoltaické elektrárne
                                        na kľúč...

     Úvod Filozofia | Kariéra | Kontakt
     Fotovoltaika na Slovensku
     Prečo si vybrať nás
     FV systém Uni-solar
     FV systém Centrosolar
     Strechy do 100 kWp
     Spojme svoje sily!
Unisolar
Centrosolar
Unisolar
Unisolar
Unisolar
Unisolar
Centrosolar
Centrosolar
myslíme globálne, konáme lokálne

Filozofia


Udržateľnosť ako jediná cesta

Naša Zem je len jedna. Ak si ju zničíme, novú nedostaneme. Keď vyčerpáme jej zdroje, nebudeme mať možnosť nájsť ich niekde inde. Súčasná civilizácia rastie na úkor prírody. Rúbu sa stromy produkujúce kyslík a spaľujú sa fosílne palivá produkujúce CO2. Spotreba neobnoviteľných zdrojov neustále narastá. Všetci vieme, že takýto spôsob života nie je udržateľný a už teraz žijú bohatšie krajiny na úkor zdrojov krajín tretieho sveta.

Vyčerpateľnosť surovín viedla ľudstvo k myšlienke využívania obnoviteľných zdrojov.
Ľudia musia využívať zdroje, ktoré sú prakticky neobmedzené alebo obnoviteľné. Iba tak môže ľudstvo pomýšľať na dlhodobý pobyt na tejto planéte.

Slnko a vietor tu vždy budú a je na nás, či z toho budeme mať úžitok. Slnko je neuveriteľný zdroj energie a podľa teoretických výpočtov by bolo schopné pokryť celosvetovú spotrebu 15 000 krát. Inými slovami, za 20 minút dopadne na Zem slnečné žiarenie, ktoré by uspokojilo spotrebu celého ľudstva na jeden rok.

Až tretinu celosvetovej energetickej spotreby tvoria budovy. V ideálnom svete by všetky budovy mali strechy pokryté zeleňou, alebo fotovoltaickými panelmi produkujúcimi elektrickú energiu, najmä pre vlastnú spotrebu.

Autá by v ideálnom svete jazdili taktiež na slnečnú energiu. Elektromobily nie len že neznehodnocujú životné prostredie, ale dokonca poskytujú aj lepšie jazdné vlastnosti - sú rýchlejšie a tichšie. Ropa je vyčerpateľná surovina a momentálne je na nej civilizácia enormne závislá. Takmer každá činnosť na Zemi je priamo, alebo nepriamo previazaná s ropou. Je preto veľmi krátkozraké ropu spaľovať tam, kde je možné ju nahradiť obnoviteľnými zdrojmi.


Ako k tomu prispejeme

Naše služby vedú ľudí k plnohodnotnému životu v súlade s prírodou. Sme predvedčení, že na Zemi nikdy nebude prebytok zelene, pitnej vody, alebo energie z obnoviteľných zdrojov, a je len na nás, ako sa to bude vyvíjať v blízkej budúcnosti.

Venujeme sa výstavbe fotovoltaických elektrární. Všetky naše fotovoltaické panely sú vyrábané pomocou energie zo slnka. Používame iba recyklovateľné alebo už recyklované materiály a triedime odpad.

Na práce pri realizáciách využívame miestne ľudské zdroje, aby sme tak poskytli pracovné príležitosti v danom regióne. Pomáhame mladým ľuďom získať nové pracovné skúsenosti na zaujímavých projektoch.

Prinášame zákazníkom výnimočné produkty za výhodné ceny. Snažíme sa obohatiť trh a naším prístupom meniť obchodné vzťahy na partnerstvo založené na úcte a dôvere. Veríme, že toto je spôsob, ako postaviť kvalitné základy pre nové generácie na Zemi.

Aby sme dokázali, že to s našimi myšlienkami myslíme vážne, ako jediní Vám ponúkame fotovoltaické elektrárne na rodinné domy za rovnakú jednotkovú cenu, ako u veľkých elektrární. Uvedomujeme si, že mierne deformujeme trh malých fotovoltaických elektrární, keď staviame elektrárne najvyššej kvality za ceny bežných elektrární s čínskymi panelmi a nízkonákladovými komponentami. Je to ale krok, ktorý vedie k väčšej energetickej nezávislosti domácností a k nižšej potrebe energie vyrobenej spaľovaním fosílnych palív. Čisté životné prostredie je predsa dôležitejšie ako peniaze.

Stojíme nohami na zemi

Uvedomujeme si, že naše vízie môžu vyzerať nereálne, ale sú predsalen uskutočniteľné. Vieme, že svet sa nedá zmeniť zo dňa na deň a nemyslíme si, že sme jediní „záchrancovia Zeme“. No niekde začať treba, a najlepšie sa začína od seba. Myslíme globálne, konáme lokálne. Ak sa chcete aj Vy stať súčasťou zdravého systému, nechajte si od nás postaviť fotovoltaickú elektráreň!
  One Earth s.r.o. Copyright © 2012